Gizlilik ve Güvenlik

Yasal Uyarı ve Önemli Bilgiler:

 1. Cihaz veya Aksesuarın Servis noktamıza kargo ile gönderiminde taşıma sırasında hasar görmeyecek şekilde paketlenmesi gerekmektedir. Uygunsuz paketleme nedeniyle oluşabilecek hasar kullanıcı sorumluluğundadır. Onarım sonrasında Cihaz/Aksesuar kayıt sırasında bildirilen adrese kargo edilir. Kullanıcı (onarım sonrası) kayıt formunda cihazın teslim edilmesini istediği kargo adresinden farklı bir adrese gönderim talep ederse bu talebini kayıt formunda belirttiği email adresi üzerinden info@zentechservis.com mail adresine iletebilir.

 2. Servis işlemleri sırasında zorunlu olarak cihazlarda kayıtlı bilgilerin, verilerin veya kullanıcıya özgü ayarların kaybolmasından, yedeklenmemiş olmasından bilgi kaybından servisimiz sorumlu tutulamaz. Servis için bırakılan cihaz üzerindeki bilgilerin kopyalanmış veya yedeklenmiş olmasından kullanıcı kendisi sorumludur. Garanti içi müdahalelerde veri kurtarma garanti kapsamına girmeyen işlem olarak değerlendirilir ve ücrete tabidir.

 3. Hücresel kapsama alanı olan cihazınıza Türkiye’de hizmet verilebilmesi için T.C. Kimlik Numaranız ve telefon numaranız gerekli olabilir. Cihazınızın tarafımızca değiştirilmesi halinde, ilgili numaranın yanısıra; cihazınıza ve size verilen değişim cihazına ait IMEI numaraları Apple ile paylaşılacak ve ilgili mevzuat uyarınca kayıt işlemleri için Türkiye Cumhuriyeti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na aktarılacaktır. Hücresel kapsama alanı olan cihazınızı servis için teslim etmekle, ilgili cihazın gerçek (klonlanmamış) bir cihaz olduğunu beyan ve taahhüt etmektesiniz.

 4. Kayıt formunda belirtmiş olduğunuz T.C. Kimlik numarası üzerinde servise teslim edilenden farklı bir kayıtlı cihaz olmadığını beyan ve taahhüt etmektesiniz ayrıca kayıt formunda yazılı kişisel bilgilerinizin doğruluğunu, yasal çerçevede hüküm ifade edeceğini, aksi halde gerçeğe aykırı her türlü bilgi ve/veya beyandan bizzat sorumluluğunuzun doğacağını da taahhüt etmektesiniz.

 5. Garanti dışı işlemlerde servis kabul edilmese dahi arıza tespit ücreti tahsil edilecektir.

 6. Apple Onarım Merkezi Kocaeli’nde olup, Cihaz veya Aksesuar İstanbul mağazamıza gönderildiğinde 3 gün, diğer mağazalarımıza gönderildiğinde 5 gün yol süresini peşinen kabul etmiştir. Cihazı servise teslim ederken; fiziksel sorun ve duruma ilişkin tespitlerin kullanıcı tarafından okunarak imzalanması gerekmektedir.. Ürünün servise teslimi sırasında açıkça görülmeyecek fiziksel sorunlarla ilgili teknisyen raporu esas alınır.

 7. Garanti kapsamındaki işlemler için; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmez. Garanti hakları ve garanti kapsamı dışı durumlar, kullanıcının yükümlülükleri, ürünle birlikte gelen kullanım kılavuzlarında açıklanmıştır. Garanti kapsamı içerisinde yer almadığı belirtilen konulara ilişkin hizmetler, ürün garanti süresi içerisinde olsa dahi ayrıca ücretlendirilir.

 8. Yurt dışından satın alınmış ürünler için, üretici firmanın uluslararası sınırlı garanti koşulları uygulanır

 9. İşletim sistemi ve uygulama programlarının kurulumu, virüs temizleme, veri yedekleme vb. dahil, garanti kapsamına girmeyen tüm hizmetler ücretlidir. Kullanıcı bilgisayarda bulunan veri uygulamalarla ilgili içerik telif hakları gibi konular tümüyle kullanıcının sorumluluğundadır. Onarım işlemine başlamadan önce kullanıcıdan fiyat onayı alınması zorunludur. 10 (on) iş günü içerisinde onay alınmaması durumunda cihaz onarılmadan kullanıcıyaiade ve teslim edilir.

 10. Servis işlemleri sonrasında cihazın eski arıza düzeyine getirilmesi talep edilemez.

 11. Onarım sonrası kayıt formunda belirtilen adrese gönderilen kargo teslim alınmadığı için servis yerine geri iade edilmesi durumunda iade edilme tarihinden başlayarak 3 (üç) ay içerisinde kullanıcı tarafından teslimle ilgili yeni bir talep yapılmayan ürünlerden yetkili servis sorumlu değildir. Söz konusu 3 aydan sonra kullanıcı ürünler üzerinde hak iddia edemez. Bu ürünleri Zentech Servis kendi inisiyatifinde depolayabilir, parçalayabilir veya hurdaya ayırabilir.Bu ürünlerin saklanmasından servisimiz sorumlu tutulamaz.

 12. Servis işlemleri sonrasında cihazın eski arıza düzeyine getirilmesi talep edilemez.

 13. Yetkisiz müdahale görmüş cihazlardan servisimiz sorumlu değildir.

 14. Kullanıcıya cihazın durumu hakkında yapılacak olan bildirimler, Kayıt formunda müşteri tarafından beyan ve tercih edilen ( iletişim türüne göre ) telefon, sms, veya mail vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. Servis işlemleri tamamlanan cihaz/aksesuar kargoya verildiğinde servis tamiri tamamlanmış kabul edilir ve servisin tamir süresi ile ilgili tüm sorumluluğu sona erer.

 15. Bakım veya onarım için yetkili servise teslim ettiğiniz cihazların ve/veya yedek parçaların değişimi halinde ilgili cihazların veya yedek parçaların tarafınıza iade edilmemesine, ithalatçı Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi (“Apple Türkiye”) tarafından imha ettirilmesine, hurdaya ayrılmasına, çevreye kazandırılmasına veya ihraç edilmesine işbu servis formu ile onay vermektesiniz. Söz konusu cihazların veya yedek parçaların Apple Türkiye tarafından geçici olarak kendi stoklarına alınması da tarafınızca kabul edilmektedir.

 16. 6502 sayılı TKH kanun kapsamına giren durumlarda değişimi yapılan parçalar 6(altı) ay servis hizmeti 12 (oniki) ay ithalatçı firma güvencesi altındadır.

 17. Kullanım kılavuzundaki ve ürün beraberinde gelen yazılı dokümanlardaki talimat ve yönergelere uygun olmayan kullanımlar, kullanıcının hatalı kullanımı, orijinal sarf malzemesi ve/veya parça kullanılmamasından, uyumsuz 3. parti malzeme kullanımından kaynaklanan sorunlar garanti kapsamı içinde değildir ve ayrıca ücretlendirilir.

 18. 6502 sayılı TKH kanun kapsamında tüketiciye teslim edildikten tarihten itibaren belirlenen garanti süresi içerisinde olması şartıyle bir yıl içerisinde aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra bu arızaların üründen yararlanamamayı sürekli kılması, tamir için yasada belirtilen gereken azami sürenin aşılması, yetkili teknik servisin arızalanan ürünün tamirinin mümkün bulunmadığını belirlemesi durumunda ürünün ücretsiz değiştirilmesi, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edilebilir. Yönetmeliklerde ürünün tamir süresi en fazla 20 (yirmi) iş günü olarak belirlenmiştir.

Translate »